دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : متن زیر اسلایدشو
تاريخ انتشار : 31 شهریور، چهارشنبه - 13:25
كد :23

اطلاعیه و اخبار رسمی دانشگاه در کانال روبیکا

اطلاعیه و اخبار رسمی دانشگاه کانال روبیکا از طریق لینک https://rubika.ir/uni_a_ghiaseddin85

 اطلاعیه و اخبار رسمی دانشگاه کانال روبیکاه از طریق لینک :

 https://rubika.ir/uni_a_ghiaseddin85