دسترسی سریع
دسترسی سریع
  پذیرش کارشناسی پیوسته:

همه متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی پیوسته لازم است در آزمون سراسری ثبت نام و در امتحان شرکت کنند.
براي شركت در آزمون سراسري، داشتن یكي از مدرك هاي تحصيلي زیر لازم است:
دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه یا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي و یا یكي از مدارك كارداني(فوق دیپلم)
هر فرد بدون در نظر گرفتن نوع مدرك تحصيلي(دیپلم نظام قدیم یا مدرك پيش دانشگاهي) مي تواند در یكي از گروه هاي آزمایشي(علوم ریاضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني) ثبت نام كند.
با توجه به اینكه پذیرش دانشجو در برخی از رشته هاي تحصيلي  این دانشگاه (صرفا بر اساس سوابق تحصيلي) منحصراً بر اساس معدل مدرك تحصيلي دیپلم داوطلبان صورت خواهد گرفت، لذا فارغ التحصيلان نظام قدیم آموزش متوسطه نيز بایست معدل كتبي دیپلم و فارغ التحصيلان دوره هاي فني و حرفه اي و یا كاردانش كه با توجه به دارا بودن مدرك پيش دانشگاهي و یا كارداني پيوسته، در آزمون سراسري ثبت نام و شركت مي نمایند و فاقد معدل كتبي مي باشند، بایستي معدل كل دیپلم خود را در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند.
•    توضیح اینکه رشته های پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دفترچه شماره2 (دفترچه راهنمای انتخاب رشته) از طریق پايگـاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی http://www.sanjesh.org اطلاع رسانی خواهد شد.

پذیرش کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی)

پذیرش در تمامی رشته های این مقطع با آزمون خواهد بود و داوطلبان باید مدرك كارداني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي را اخذ نموده باشند.
ثبت نام و انتخاب رشته منحصراً از طريق پايگـاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی http://www.sanjesh.org انجام مي پذيرد.

ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته:

در صورت اعلام و صدور مجوز از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت، متقاضیان می توانند در این مرحله منحصرا از طریق پايگـاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی http://www.sanjesh.org ثبت نام نمایند.
•    توضیح اینکه در مرحله تکمیل ظرفیت تمامی رشته های این دانشگاه در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بود و همه متقاضیان اعم از کسانی که در آزمون شرکت کرده اند و یا نکرده اند می توانند در این مرحله ثبت نام نمایند.