دسترسی سریع
دسترسی سریع
پذیرش کارشناسی ارشد

پذیرش در تمامی رشته های کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری خواهد بود (حتی مرحله تکمیل ظرفیت) و داشتن مدرك كارشناسي (ليسانس) يا كارشناسي ارشد (فوق ليسانس يا دكتراي حرفه اي) يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسـي كـه مـدرك مذكور مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد برای داوطلبان الزامی است.
ثبت نام و انتخاب رشته منحصراً از طريق پايگـاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی http://www.sanjesh.org انجام مي پذيرد و داوطلبان نیاز است کارت اعتباری ثبت نام و علاقمندی در رشته های دانشگاه غیرانتفاعی را بصورت مجزا حتما خریداری نمایند.