دسترسی سریع
دسترسی سریع
معرفی دانشکده صنایع و مدیریت

معرفی دانشکده صنایع و مدیریت

دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت باستناد مجوز شماره 2/54295 وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر تغییر موسسه به دانشگاه، به عنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرده است. در حال حاضر این دانشکده شامل 3 گروه آموزشی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد و در ذیل آن گروه ها دروس پایه و عمومی نیز تعریف شده است. شش نفر عضو هیأت علمی به همراه اساتید مدعو، فرهیخته و کارآمد مسئولیت آموزش و پژوهش این دانشکده را به عهده دارند.

اخبار دانشکده صنایع و مدیریت