دسترسی سریع
دسترسی سریع
نحوه پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری چگونه است؟

تنها شیوه‌های جذب دانشجو در دانشگاه از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش و یا تبدیل وضعیت دانشجویان مشغول به تحصیل خارج از کشور است.

Top
دوره ( مقطع ) کارشناسی پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان مدرک پیش دانشگاهی می باشد.

Top
دوره ( مقطع ) کارشناسی نا پیوسته چیست؟

این مقطع مربوط به دارندگان مدرک فوق دیپلم (کاردانی) می باشد و دارندگان مدرک کاردانی می توانند در هر رشته مورد تقاضا در این مقطع ثبت نام نمایند.

Top
مدارک لازم جهت ثبت نام در دانشگاه چیست؟

اصل شناسنامه به همراه 2 سری تصاویر از صفحات شناسنامه-اصل کارت ملی به همراه 2 سری تصاویر آن عکس4*3(8قطعه)اصل مدرک پایه بسته به نوع مقطع تحصیلی دانشگاهی به همراه دو سری تصویر از آ

Top
هر سال تحصیلی چگونه تعریف می شود؟

هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال ویک دوره تابستان می باشد که هر نیمسال شامل16 هفته و دوره تابستان شامل 8هفته می باشد که دوره تابستان جزو مدت آموزشی محسوب نمی شود.

Top
حداکثر واحد انتخابی در هر ترم (کاردانی و کارشناسی) چگونه است؟

دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از 12 می باشد(مشروط ) مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند. دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 12 تا 16/99باشد مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال بعدمی باشند. دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 17 و بالاتر باشد مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
تبصره: دانشجویان ترم آخر حتی در صورت مشروطی در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند. اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر در نیمسال بلا مانع است.

Top
معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟

در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده باشد،می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل 80% تشابه به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید . لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از 12کمتر و برای مقطع کارشناسی ارشد نباید از 14 کمتر باشد 

Top
تعداد واحد درسی مجاز جهت انتخاب دوره تابستان چگونه است؟

حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کاردانی و کارشناسی8 واحد وکارشناسی ارشد دو درس جبرانی حداکثرتا سقف 6 واحد

Top
تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در چیست؟

کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند . کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگان که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند

Top
شرایط اخذ درس کارآموزی چیست؟

در صورتی که دانشجویان دوره کاردانی بدون احتساب دروس پیشنیاز حداقل 50 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذدرس کارآموزی هستند. درصورتی که دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بدون احتساب دروس جبرانی حداقل 50 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند. در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته بدون احتساب دروس پیشنیاز حداقل 100 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند. در صورتی که دانشجو غیر ترم آخر درس کارآموزی اخذ نماید نمی تواند بیش از 16 واحد انتخاب کند . بهترین ترم جهت اخذ کارآموزی ترم آخر می باشد.

Top
شهریه معرفی به استاد به چه صورت می باشد؟

هزينه  معرفي به استاد نصف شهريه ثابت به همراه شهريه درس مي باشد.

Top
جهت درخواست مرخصی تحصیلی می بایست چه مبلغی از شهریه واریز شود؟

مرخصي تحصيلي تنها يک شهريه ثابت اخذ ميگردد.

Top
پرداخت شهريه به چه صورت مي باشد؟

کليه پرداخت ها به صورت الکترونيکي مي باشد و دانشجويان با ورود به سايت دانشگاه به آدرسhttps://edu.jku.ac.ir ميتوانند نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايند.

Top
آيا براي شهريه دانشجويان چک اخذ ميگردد؟

تنها در زمان هاي انتخاب واحد براي شهريه چک اخذ ميگردد و در زمان امتحانات پايان ترم امکان دريافت چک وجود ندارد.

Top
آيا دانشگاه تخفيف شهريه دارد؟

بله, تخفيف شهريه تنها براي مقاطع کارداني و کارشناسي مي باشد و ساليانه يکبار به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف داده ميشود. همچنين درصد تخفيف براي رتبه  اول 50 درصد و  رتبه دوم 30 درصد و رتبه سوم 20 درصد مي باشد.

Top
مبلغ علي الحساب چيست؟

همواره در زمان انتخاب واحد ميانگين شهريه ثابت و متغير به عنوان مبلغ علي الحساب از دانشجويان دريافت ميشود.

Top
آيا براي دريافت گواهي اشتغال به تحصيل بايد شهريه واريز کرد؟

بله کليه دانشجويان بدهکار به دليل اينکه بدهي دارند فايل مالي آنان بسته است و تنها با تسويه بدهي ميتوانند اقدام به دريافت گواهي نمايند. 

Top