دسترسی سریع
دسترسی سریع
فرم نظر سنجی
فرم نظر سنجی در ارتباط با تکریم ارباب رجوع
قدم اول : ورود اطلاعات
نام واحد مورد مراجعه: *
 
تاریخ مراجعه: *
 
براي چه کاري مراجعه کرده ايد؟(علت مراجعه) *
 
آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ *
آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟ *
در صورت مراجعه مکرر به واحد علت آن کدامیک از موارد زیر بوده است؟ *
و ساير نام ببريد:
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ *
نام فرد يا افرادي که مناسب ترين برخورد و همکاري را با شما داشته اند، مرقوم فرماييد:
نام فرد يا افرادي که برخورد نامناسبي با شما داشته اند، مرقوم فرماييد:
چنانچه درخواستي خلاف مقررات از شما شده است لطفاً آن را مرقوم فرماييد:
ميزان دسترسي شما به مسئولين و مديران در صورت نياز چگونه بوده است؟
ميزان رضايت شما از خدمات ارائه شده چقدر است؟ *
در صورت وجود شکايات لطفا آن را مرقوم فرماييد.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
لطفاً نظرات و پيشنهادات خود را براي اصلاح امور مرقوم فرماييد.
قدم دوم : درصورت تمایل نام و نام خانوادگی و پست الکترونیکی را تکمیل نمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیکی: