دسترسی سریع
دسترسی سریع
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
فعالیت‌های این معاونت عبارتند از :
 

 اهداف و وظایف معاونت:
 • نظارت برکلیه امور آموزشی دانشگاه
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی، نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب.
 • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی
 • بررسی پیشنهاد گروه های آموزشی در زمینه ی تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی و تهیه گزارش برای طرح در شورای دانشگاه
 • هماهنگی و نظارت بر امور پذیرش و ثبت نام و امتحانات و امور نظام وظیفه آموزش نظامی و آموزش رایگان دانشجویان
 • اداره امور فارغ التحصیلان و صدور گواهینامه های تحصیلی پس از فراغت از تحصیل
 • هماهنگی و نظارت بر امور مدیریت آموزش های تخصصی و کوتاه مدت
 • اجرای مصوبات شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه ی آموزشی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه آئین نامه های آموزشی و ارائه نظرات اصلاحی
 • نظارت بر انجام امور آموزشی دانشکده ها
 • هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به تحصیلات تکمیلی
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت واحدهای تابعه
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه
مسئولین معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
معاون آموزشی  و تحصیلات تکمیلی : آقای دکتر بابک جعفرزاد اسلامی
قائم مقام معاون آموزش
مسئول دفتر معاونت: خانم پهلوانی
مدیر اداره خدمات آموزش : خانم خیل نژاد
کارشناس آموزش  : 
مسئول اداره پذیرش و فارغ التحصیلان : آقای نادری
کارشناس اداره پذیرش و فارغ التحصیلان : خانم سامانی پور
مسئول امور اساتید و کلاسهای مجازی : خانم خیل نژاد
 
اخبار معاونت آموزش‌ و‌ تحصیلات‌ تکمیلی