دسترسی سریع

رشته های تحصیلی دانشگاه

 

مقطع کارشناسی ارشد مقطع کارشناسی پیوسته مقطع کارشناسی ناپیوسته مقطع کاردانی پیوسته
 مهندسی کامپیوترگرایش معماری سیستم های کامپیوتری مهندسی برق  مهندسي تكنولوژي الكترونيك ساختمان - كارهاي عمومي ساختمان
 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار مهندسی کامپیوتر  مهندسي تكنولوژي برق – قدرت  نقشه كشي معماري – معماري
 مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی مکانیک مهندسي تكنولوژي كنترل-ابزار دقیق حسابداري بازرگاني- حسابداری
 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی مهندسی شهرسازی  مهندسي تكنولوژي مخابرات-انتقال الكترونيك - الكترونيك عمومي
مهندسی عمران گرایش سازه مهندسی صنایع مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطلاعات (ICT)-مدیریت   الكتروتكنيك - تاسيسات الكتريكي
مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب مهندسی عمران مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطلاعات (ICT)-سیستم های تحت شبکه   الكتروتكنيك - برق صنعتي
 علوم کامپیوتر مهندسی معماری  مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فنّاوري اطلاعات (ICT)-داده ها   نرم افزار كامپيوتر
 علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم  دانش کارشناسی حسابداری  مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر  
مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم کارشناسی علوم کامپیوتر  علمي - كاربردي معماري  
ریاضی کاربردی کارشناسی مدیریت بازرگانی مهندسي شهرسازي  
 آمار گرایش آمار ریاضی کارشناسی مدیریت صنعتی مهندسي اجرايي عمران  
مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت کارشناسی مدیریت مالی    
مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوری      
مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها      

 

 

اخبار معاونت آموزش‌ و‌ تحصیلات‌ تکمیلی