دسترسی سریع
دسترسی سریع
اطلاعات تماس:
15 - 32898511 - 028
32881201 - 028
32881207 - 028
32884087 - 028

جهت ارتباط مستقیم ‌ابتدا عدد 8 را وارد کرده سپس داخلی مورد نظر را طبق جدول زیر شماره‌گیری نمایید. 

پژوهش و فناوری

داخلی

شماره تماس مستقیم

آقای دکتر اسکندری
خانم دکتر مجیبیان
آقای فلاح
خانم صالحی

238
-
242
243

028-32884082
-
-
-