دسترسی سریع
دسترسی سریع
اطلاعات تماس:
15 - 32898511 - 028
32881201 - 028
32881207 - 028
32884087 - 028
جهت ارتباط مستقیم ‌ابتدا عدد 8 را وارد کرده سپس داخلی مورد نظر را طبق جدول زیر شماره‌گیری نمایید. 
 

مدیر روابط عمومی

داخلی

شماره تماس ثابت

خانم فلاح

253

0933-9715919
  prm@jku.ac.ir