دسترسی سریع
دسترسی سریع
انتشارات
برنامه انتشارات دانشگاه برای نشر کتاب های علمی و مهندسی تدوین شده است. انتشار کتب و نشریات در جریان است تاکنون کتاب های زیر توسط دانشگاه منتشر شده است :

اخبار معاونت پژوهش و فناوری