دسترسی سریع
گروه خبري : تقویم آموزش
تاريخ انتشار : 16 دی - 13:35
كد :50

شروع امتحانات

شروع امتحانات نيمسال اول 98-97 مورخ 97/10/16 می باشد.