دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : ارتباط با صنعت
تاريخ انتشار : 1397/08/28 - 13:32
كد :48

ارتباط با صنعت دانشگاه

دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی موفق به عقد یک تفاهم نامه همکاری با شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گردیده است.

 اهداف این تفاهم نامه عبارتند از:
1) کمک به تولید و افزایش ثروت در استان قزوین از طریق توسعه اقتصادی متکی بر فناوری و نوآوری در شرکت.
2) تکمیل فرآیند تبدیل ایده به محصول و تسریع در روند انتقال فناوری.
3) حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط با هدف توسعه اقتصاد دانش محور.
4) انجام کلیه امور مربوط به مشاوره های مورد نیاز شرکت بر حسب موضوع.
5) انجام کلیه آموزش های مورد نیاز برای ارائه گواهی نامه های معتبر به کارکنان شرکت.
6) عقد قرارداد های پژوهشی بر حسب موضوع از طریق شرکت با صنایع کوچک تحت پوشش.
7) انجام بازدید های علمی- تعالی در بخش صنعت و دانشگاه.
8) کمک به حل مسائل و چالش های بخش صنعت و خدمات از طریق بهره مندی از توان پژوهش گران، نخبگان و محققان دانشگاه.


زمینه های همکاری دانشگاه با شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین عبارتند از:
1) ارائه و پیاده سازی مدل توسعه بازار خدمات توسعه کسب کار برای ساماندهی وضعیت واحدهای صنعتی خرد و کوچک و متوسط.
2) توسعه واحدهای کسب و کار با رویکرد توسعه خوشه ای و شبکه ای و پیمانکاری فرعی.
3) بررسی مشکلات واحد های بهره بردار مستقر در شهرک های صنعتی و کمک به توسعه و راه اندازی.
4) کمک به واحد های تولیدی فعال در زمینه بالا بردن ظرفیت تولید، کاهش قیمت تمام شده، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری.
5) ارائه خدمات به واحدهای در حال احداث در انتخاب نوع تکنولوژی و مشاوره های صنعتی.
6) برگزاری تور های صنعتی مشترک (تور های اساتید و دانشجویی).
7) استفاده از امکانات دانشگاه در برگزاری همایش ها و سمینار های تخصصی.
8) کمک به استقرار واحد های صنعتی جدید در استان با بررسی سطح صنعت، زنجیره ارزش و تأمین اولویت های مورد نیاز استان.
9) تعریف اولویت های پژوهشی مشترک و همکاری در زمینه های پژوهش و توسعه.
10) حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که موضوع آن مرتبط با فعالیت های شرکت باشد.
11) همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز صنایع کوچک، با یارانه شرکت.
12) همکاری در برگزاری آزمون های مورد نیاز و تعریف شده از طرف شرکت.
13) همکاری در اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی مورد تقاضای دانشگاه.
14) مطالعه عارضه یابی واحد های صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین 2.