دسترسی سریع
گروه خبري : تقویم آموزش
تاريخ انتشار : 1 آذر - 15:47
كد :4

شروع حذف اضطراری و حذف ترم نيمسال اول 97-98

شروع حذف اضطراری و حذف ترم نيمسال اول 97-98 مورخ 97/09/01 می باشد.