دسترسی سریع
گروه خبري : تقویم آموزش
تاريخ انتشار : 7 بهمن - 15:47
كد :4

شروع انتخاب واحد ترم نيمسال دوم 97-98

شروع انتخاب واحد ترم نيمسال دوم 97-98 مورخ 97/11/07 می باشد.