دسترسی سریع
گروه خبري : تقویم آموزش
تاريخ انتشار : 24 بهمن -
كد :2

شروع حذف و اضافه ترم نيمسال دوم 97- 98

شروع حذف و اضافه نيمسال دوم 97-98 مورخ 97/11/24 می ­باشد.