دسترسی سریع
گروه خبري : تقویم آموزش
تاريخ انتشار : 19 خرداد -
كد :2

شروع امتحانات نيمسال دوم 97-98

شروع امتحانات نيمسال دوم 97-98 مورخ 98/03/19 می­ باشد.