دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : تقویم آموزش
تاريخ انتشار : 2 آذر -
كد :2

شروع حذف اضطراری و حذف ترم

شروع حذف اضطراری و حذف ترم 2 آبان می­ باشد.