دسترسی سریع
گروه خبري : تقویم آموزش
تاريخ انتشار : 30 آذر -
كد :2

پایان حذف اضطراری و حذف ترم نيمسال اول 97- 98

پایان حذف اضطراری و حذف ترم نيمسال اول 97-98 مورخ 97/09/30 می ­باشد.