دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : تازه‌های انتشارات دانشگاه
تاريخ انتشار : -
كد :14

الگوی ارزیابی خدمات الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با رویکرد حاکمیت فناوری اطلاعات