دسترسی سریع
گروه خبري : تقویم آموزش
تاريخ انتشار : 03 تیر -
كد :1

پایان امتحانات نيمسال دوم 97- 98

پایان امتحانات نيمسال دوم 97- 98 مورخ 98/04/03 می­ باشد.