دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 18بهمن ماه 1401
كد :81

مراسم افتتاحیه مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلیTMC

مراسم افتتاحیه مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلیTMCدانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان قزوین‌