دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته مدیریت صنعتی
هدف از این رشته تحصیلی پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی است. در این رشته دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت صنعتی قادر خواهند شد تا به عنوان محقق به پژوهش پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان ها کمک نمایند.
فارغ التحصیلان رشته مدیریت صنعتی می توانند در قسمت‌های مدیریت و برنامه ریزی تولید، اداره حفاظت فنی، قسمت کنترل کیفیت کالا، نگهداری و تعمیرات مشغول بکار شوند. ضمنا توانایی فعالیت در امور مربوط به مدیریت و کنترل پروژه و مدیریت و ارزیابی عملکرد را دارا می‌باشند. زمینه های دیگر فعالیت فارغ التحصیلان این رشته امور مربوط به کیفیت و استانداردهای کیفی و بهره وری و همچنین امور مالی و بانکداری است. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا وجود دارد.