دسترسی سریع
دسترسی سریع

برای صدور گواهی موقت ابتدا لازم است فارغ التحصیل نقص مدرک نداشته باشد و مراحل تسویه به طور کامل صورت پذیرد. مراحل انجام تسویه حساب را می­ توانید در بخش مربوطه در همین سایت مطالعه فرمایید.  
گواهی موقت حداکثر 2 ماه بعد از اتمام مراحل تسویه صادر می­شود.( در طول این مدت در صورتی که فارغ التحصیل نیاز به ارایه مدرک به ارگانی را داشته باشد گواهی فراغت به نام آن ارگان صادر می­شود).
گواهی موقت تنها به خود شخص اعطا می­شود.

مدارک لازم برای دریافت گواهی موقت

 1. نداشتن نقص مدرک و انجام مراحل تسویه به طور کامل
 2.  همراه داشتن کارت ملی
 3. همراه داشتن یکی از مدارک زیر برای فارغ التحصیلان پسر

          - کارت پایان خدمت (یا معافیت)
          - گواهی اشتغال به تحصیل مقطع بالاتر همراه کد و تاریخ معافیت تحصیلی
          - گواهی اشتغال به خدمت به نام دانشگاه
          - برگه سبز اعزام به خدمت
مدارک لازم جهت تکميل پرونده دانشجويان کارشناسي پيوسته ترم آخر و فارغ التحصيل به منظور صدور گواهي موقت

 1. اصل مدرک پيش دانشگاهي
 2. اصل ريز نمرات پيش دانشگاهي
 3. تاييديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي
 4. اصل مدرک ديپلم
 5. اصل ريز نمرات ديپلم
 6. اصل کارت دانشجويي
 7. کپي شناسنامه از تمام صفحات
 8. کپي کارت ملي
 9. 6 قطعه عکس جديد ( خواهران با حجاب کامل و فاقد آرايش) (برادران با حفظ موازين اسلامي و فاقد مو و ريش مدل دار)

مدارک لازم جهت تکميل پرونده دانشجويان کارشناسي نا پيوسته ترم آخر و فارغ التحصيل به منظور صدور گواهي موقت

 1. اصل گواهينامه موقت پايان تحصيلات کارداني ( برادران مي توانند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل به مرکز محل اخذ کارداني مراجعه نمايند و گواهي موقت خود را دريافت نمايند.)
 2. اصل ريز نمرات تاييد شده دوره کارداني
 3. تاييديه تحصيلي دوره کارداني
 4. کپي شناسنامه از تمام صفحات
 5. کپي کارت ملي
 6. 6 قطعه عکس جديد ( خواهران با حجاب کامل و فاقد آرايش) (برادران با حفظ موازين اسلامي و فاقد مو و ريش مدل دار)
 7. اصل کارت دانشجويي
 8. لغو معافيت تحصيلي دوره کارداني

مدارک لازم جهت تکميل پرونده دانشجويان کارداني پيوسته ترم آخر و فارغ التحصيل به منظور صدور گواهي موقت

 1. اصل مدرک ديپلم
 2. اصل ريز نمرات ديپلم
 3. تاييديه تحصيلي ديپلم
 4. اصل کارت دانشجويي
 5. کپي شناسنامه از تمام صفحات
 6. کپي کارت ملي
 7. 6 قطعه عکس جديد ( خواهران با حجاب کامل و فاقد آرايش) (برادران با حفظ موازين اسلامي و فاقد مو و ريش مدل دار)

مدارک لازم جهت تکميل پرونده دانشجويان کارشناسي ارشد ترم آخر و فارغ التحصيل به منظور صدور گواهي موقت

 1.  اصل گواهينامه موقت پايان تحصيلات کارشناسی ( برادران مي توانند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل به مرکز محل اخذ   کارشناسی مراجعه نمايند و گواهي موقت خود را دريافت نمايند.)
 2.  اصل ريز نمرات تاييد شده دوره کارشناسی
 3.  تاييديه تحصيلي دوره کارشناسی
 4.  کپي شناسنامه از تمام صفحات
 5.  کپي کارت ملي
 6.  6قطعه عکس جديد ( خواهران با حجاب کامل و فاقد آرايش) (برادران با حفظ موازين اسلامي و فاقد مو و ريش مدل دار)
 7.  اصل کارت دانشجويي
 8.  لغو معافيت تحصيلي دوره کارشناسی
اخبار معاونت آموزش‌ و‌ تحصیلات‌ تکمیلی