دسترسی سریع
دسترسی سریع
قوانین نظام وظیفه
وضعیت نظام وظیفه برای دانشجویان  فارغ التحصیل ، اخراجی و انصرافی 
دریافت لغو معافیت برای کلیه فارغ التحصیلان، اخراجی و انصرافی (به استثنا افرادی که کارت پایان خدمت یا معافیت دارند) الزامی است. کسانی که خواهان اعزام به خدمت سربازی هستند و یا در مقطع بالاتر پذیرفته می شوند، نامه لغو معافیت یکی از مدارک لازم و ضروری می باشد.
دانشجویانی اخراجی بدون کارت پایان خدمت نمی توانند مجددا شروع به تحصیل نمایند (صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان اخراجی امکان پذیر نمی باشد ).
دانشجوان پسر فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت در تمامی مقاطع تحصیلی تنها یکبار می توانند انصراف دهند. 
کسانی که در مقطع بالاتر پذیرفته می شوند ارایه نامه لغو معافیت به دانشگاه پذیرفته شده و اقدام برای معافیت تحصیلی جدید الزامی است.
نامه لغو معافیت را می توان پس از انجام مراحل تسویه از واحد پذیرش و فارغ التحصیلان دریافت کرد و باید ظرف یکسال از تاریخ فارغ التحصیلی، اخراجی، انصرافی و... وضعیت نظام وظیفه فرد مشخص شود.
تاکید می شود برای اطمینان از قوانین مربوطه و تکمیلی به واحد نظام وظیفه نیروی انتظامی مراجعه نمایید.

وضعیت نظام وظیفه برای دانشجویان جدید الورود
بدون اخذ معافیت تحصیلی امکان ادامه تحصیل وجود ندارد و باعث اخراج دانشجو از سوی سازمان نظام وظیفه می شود لذا اخذ معافیت تحصیلی بلافاصله بعد از ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.
کارشناسی ارشد: نامه لغو معافیت که از دانشگاه مقطع قبلی دریافت شده است  به همراه یک سری کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.
کاردانی  پیوسته: با به همراه داشتن کپی دیپلم، یک سری کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.
کارشناسی پیوسته: با به همراه داشتن کپی پیش دانشگاهی، کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.
کارشناسی ناپیوسته: نامه لغو معافیت که از دانشگاه مقطع قبلی دریافت شده است  به همراه یک سری کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.

سنوات نظام وظیفه
کاردانی 2.5 سال     کارشناسی 5 سال        کارشناسی ناپیوسته  3سال         کارشناسی ارشد 3 سال
اخبار معاونت آموزش‌ و‌ تحصیلات‌ تکمیلی