دسترسی سریع
دسترسی سریع
قابل توجه دانشجوياني که در ترم 972 درس يکپارچه سازي کاربردهاي سازماني را به صورت مجازي اخذ نموده اند:
جلسات رفع اشکال اين درس به شرح زير برگزار مي گردد.

- روز  شنبه        مورخ  98/3/28   ساعت  8-16      کلاس  201  

* لازم به ذکر است حضور دانشجويان در اين جلسات الزامي است
قابل توجه دانشجویانی که در ترم 972 درس ریاضی پیش را به صورت مجازی اخذ کرده اند:
جلسه چهارم رفع اشکال این درس به شرح زیر برگزار می گردد.
- روز  یکشنبه       مورخ  98/2/22  
 ساعت  8-11      کلاس  306  
* لازم به ذکر است حضور دانشجویان در جلسات رفع اشکال و مشاهده فیلم های آموزشی دوره مطابق با اطلاعیه های قبلی الزامی می باشد .
قابل توجه دانشجویانی که در ترم 972 با استاد کتایون رهبری  درس ( میکروپوسسور ) مجازی دارند:
جلسات رفع اشکال این درس به شرح زیر برگزار می گردد.
- روز  سه شنبه     مورخ    98/2/17           ساعت 14-11  کلاس 304           
- روز  سه شنبه      مورخ    98/2/31           ساعت14-11  کلاس 304             
- روز  دوشنبه     مورخ  98/2/23                 ساعت 8-11  کلاس 203             
- روز  دوشنبه     مورخ    98/3/6                 ساعت 8-11   کلاس 203             

* لازم به ذکر است حضور دانشجویان در این جلسات الزامی می باشد.
قابل توجه دانشجویانی که در ترم 972 با استاد قربانی درس ( محیط های چند رسانه ای ) مجازی دارند:
جلسات رفع اشکال این درس به شرح زیر برگزار می گردد.
- روز  یکشنبه      مورخ   98/2/15   ساعت 8 تا 14 کلاس 103
- روز  سه شنبه   مورخ  98/2/17   ساعت 8 تا 14 کلاس  206
* لازم به ذکر است حضور دانشجویان در این جلسات الزامی می باشد.
قابل توجه دانشجویانی که در ترم 972 درس ریاضی پیش را به صورت مجازی اخذ کرده اند:
جلسات دوم و سوم رفع اشکال این درس به شرح زیر برگزار می گردد.
- روز  یکشنبه        مورخ  98/2/15  
 ساعت  8-11      کلاس  306  
- روز یکشنبه        مورخ 98/2/22
ساعت 8-11        کلاس 306 
* لازم به ذکر است حضور دانشجویان در جلسات رفع اشکال و مشاهده فیلم های آموزشی دوره مطابق با اطلاعیه های قبلی الزامی می باشد .
قابل توجه دانشجویانی که در ترم 971 با استاد آسمانی درس ( محوطه سازی و پروژه) مجازی دارند:
جلسات رفع اشکال این درس به شرح زیر برگزار می گردد.
- روز  یکشنبه     مورخ   97/9/18   ساعت 8 تا 12 کلاس 110
- روز  سه شنبه   مورخ  97/9/20  ساعت 9 تا 13 کلاس  209
- روز  سه شنبه   مورخ   97/9/27 ساعت 9 تا 13   کلاس   209
- روز  سه شنبه   مورخ   97/10/4 ساعت 9 تا 13   کلاس  209
* لازم به ذکر است حضور دانشجویان در این جلسات الزامی می باشد.
قابل توجه دانشجویانی که در ترم 971 با استاد آقابابائیان درس ( هوش مصنوعی و خبره ) مجازی دارند:
جلسات رفع اشکال این درس به شرح زیر از ساعت 14تا 16 در کلاس 318 برگزار می گردد.           
- روز  چهارشنبه      مورخ    97/9/7              
- روز  چهارشنبه     مورخ     97/9/14            
- روز  چهارشنبه     مورخ    97/9/21
- روز چهارشنبه      مورخ    97/9/28          
* لازم به ذکر است حضور دانشجویان در این جلسات الزامی می باشد.
قابل توجه دانشجویانی که در ترم 972 درس زبان خارجه مجازی دارند : 
برگزاری جلسات رفع اشکال حضوری این درس به شرح زیر می باشد.
- روز چهارشنبه 98/2/18    کلاس 108  ساعت 8 تا 12
لازم به ذکر است حضور دانشجویان در این جلسات و مشاهده فیلم های آموزشی دوره قبل از آن الزامی می باشد .