دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته مهندسی شهرسازی
مهندسی شهرسازی یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب کند. شهرسازی علمی نو پا در ایران و سایر کشور های دیگر است که در جهت شناخت شهر ها و زندگی شهری تلاش می کند. شهرسازی یک رشته میان رشته ای است و بعد های مختلفی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، منظر، فرهنگی و سیاسی را در بر می گیرد. با استفاده از ابزار های مفهومی برای معماری، جامعه شناسی، تاریخ هنر، مطالعات محیطی، اقتصاد، تاریخ، ادبیات و علوم سیاسی، شهرسازی هم روی شهر ها به عنوان موجودیت های متمایز تمرکز میکند و هم در جستجوی معنا و عملکرد شهر ها در جوامع بزرگتر است. همچنین شهرسازی فرآیندی است که الگو سکونتگاه انسانی مشخص  را از مادر شهر ها گرفته تا روستا ها، از شهر گرفته تا حومه و از بخش گرفته تا منطقه تولید می کند. در نیم قرن اخیر توجه بسیاری به رشته مهندسی شهرسازی شده است و دانشکده و کالجهای معروف بسیاری به آن روی آورده اند. این رشته، امروزه، کمک شایانی به حل معضلات در سطح شهر و کل جوامع کرده است و توانسته جایگاه ویژه ای برای خود کسب کند. در کشور ما نیز نیاز بسیاری به متخصص و کارشناس در این رشته احساس شده و می شود و دانشگاههای مختلفی، سعی بر تاسیس و ایجاد این رشته نموده اند. در سطح مدیران کشور نیز کم کم، نیاز به رشته ای همچون شهرسازی احساس شده است و بسیاری از مدیران شهری سعی در فرا گرفتن این دانش، بصورت دانشگاهی و غیره داشته اند. به عنوان نمونه، در حالی که تا چند سال پیش، معدودی از شهرداران در سطح کشور، دارای تحصیلات در زمینه شهرسازی بودند، اما امروزه، این تعداد به شدت افزایش یافته و کم کم سایر مدیران نیز نیاز به کسب این دانش را احساس نموده اند. علاوه بر انجام عملیات عمرانی، محاسبات سازه، بحثهای معماری و ... که اکثرا بر روی تک بنا و یا یک محدوده مشخص متمرکز هستند، نیاز بسیار زیادی به رشته ای همچون شهرسازی احساس می شود تا بتواند علاوه بر این مباحث، در سطحی کلان تر وارد صحنه شده و بتواند مباحثی همچون اقتصاد، روان شناسی،  آمار، سوانح طبیعی (زلزله و ...)، مدیریت، حمل و نقل، ترافیک و ... را با مسائل فوق ترکیب کرده و نتیجه ای بهینه را سبب شود. رشته شهرسازی، در واقع مفصلی بین علوم گوناگون است، از علوم انسانی گرفته، تا علوم فنی و مهندسی، همانند عمران، تاسیسات، ترافیک، حمل و نقل و ...  و هنر، همانند طراحی، معماری و ... .
 
محورهای اصلی رشته مهندسی شهرسازی
در اين رشته حداقل شش محور اصلي وجود دارد که در برنامه ريزي و طراحي شهر سرنوشت ساز است. که عبارت اند از:
1.برنامه ريزي کالبدی و فیزیکی
2.برنامه ريزي و طراحی شبکه های حمل و نقل  
3. برنامه ريزي محیطی        
4. برنامه ريزي شبکه هاي زيرساختي    
5. مدیریت شهری و برنامه ريزي زمین و مسکن  
6.طراحي شهري و طراحی فضاهای شهری
ترکيب اين شش دانش، متخصصان را قادر مي کند که تماميت پديده ي شهر را مورد شناسايي قرار دهندو براي هدايت و کنترل توسعه ي آن تلاش کنند.