دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته علمی و کاربردی معماری
رشته کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری با هدف سوق دادن آموزش های معماری به سمت پاسخگویی به نیازهای جامعه و آشنایی دانشجویان معماری با فرهنگ بومی و صحیح معماری در دانشگاه ها شکل گرفته است. کارشناس علمی و کاربردی معماری فردی است که دانش و مهارت های لازم در زمینه های معماری برای اجرای فعالیت طراحی فضای مسکونی، آموزشی، فرهنگی، تجاری و ... را دارا می باشد. هدف از این رشته پرورش متخصصانی است که به لحاظ اجرایی بتوانند در بازار کار فعالیت داشته باشند و اکثر دروس این گروه اختصاص دارد به مباحث اجرایی نظیر عناصر و جزئیات ساختمانی، آشنایی با مرمت ابنیه و.....
همانطور که از دانشجویان مهندسی معماری انتظار می روند طراحان چیره دست و خلاقی باشند از فارغ التحصیلان علمی کاربردی معماری انتظار می رود که فاصله خالی بین مهندسین و معماران را کم نموده و به لحاظ اجرایی این فاصله را پر کنند.