دسترسی سریع
دسترسی سریع

امور پژوهش و توسعه

لزوم ایجاد شرایط مناسب انجام پژوهش و فراهم نمودن زیر ساخت‌های علمی لازم برای گسترش و نهادینه کردن امر پژوهش در دانشگاه ایجاب نموده تا گام‌های موثری در جهت توسعه همه جانبه تحقیقات علمی و پژوهش مدار شدن دانشگاه برداشته شود.
از جمله مهمترین فعالیت‌های صورت گرفته در این دانشگاه ایجاد هسته‌های پژوهشی می‌باشد. این هسته ها به منظور ارتقای سطح علمی دانشگاه فعالیت خود را در قالب چاپ مقاله، تألیف/ترجمه کتاب و انجام طرح های پژوهشی آغاز نموده‌اند. اهداف اصلی تشکیل هسته های پژوهشی در دانشگاه به شرح زیر می‌باشند:
1-    ایجاد ساختار لازم برای پویایی و نظام مندی و هدف مندی پژوهش در دانشگاه
2-    ارتقای شاخص دانشگاه در نظام های رتبه بندی داخلی و بین المللی
3-    زمینه سازی تعامل دانشگاه با صنعت و بخش های اجرائی
4-    استفاده مؤثر از ظرفیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی، اساتید مدعو و دانشجویان
5-    جهت دهی به فعالیت های پژوهشی استادان و دانشجویان
اخبار معاونت پژوهش و فناوری