دسترسی سریع
دسترسی سریع
وام قرض الحسنه

آيين نامه اجرايي نحوه پرداخت و بازپرداخت وام هاي صندوق قرض الحسنه دانشجويي و كارمندان دانشگاه غياث الدين جمشيد كاشاني
 
فصل اول: شرايط عمومي وام گيرندگان 
ماده 1: دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي
ماده 2: دارا بودن اولويت نياز مالي
ماده 3: سپردن تعهد معتبر به صندوق قرض الحسنه دانشگاه (نوع و چگونگي تعهد را صندوق تعيين مي كند)
ماده 4: افتتاح حساب قرض الحسنه با حداقل مبلغ دویست هزار ريال
 
فصل دوم :شرايط آموزشي
ماده 5: ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت )
ماده 6: در خصوص كارمندان، دارا بودن حداقل يك سال سابقه خدمت در دانشگاه
ماده 7: عدم مشروط بودن دانشجو يك نيم سال گذشته تحصيلي
تبصره 1: اختصاص وام به دانشجويان ورودي جديد در نيم سال اول و دوم تحصيلي بدون احتساب معدل انجام خواهد شد.

فصل سوم: شيوه گردش كار پرداخت وام
ماده 8 : دانشجويان و كارمندان متقاضي دريافت وام مي توانند، فرم درخواست وام را در دفتر مدیریت دانشجویی و رفاهی دريافت و پس از تكميل، تحويل همان دفتر نمايند.
ماده 9 : پس از تأييد به درخواست وام متقاضي توسط كميته اي كه متشكل از معاون اداري مالي  ، معاون آموزشي و معاون دانشجويي فرهنگي مي باشد و تعيين ميزان آن در گردش كار پرداخت وام قرار مي گيرد.

فصل چهارم: گردش كار باز پرداخت وام
ماده 10 : با توجه به اينكه يكي از منابع تأمين اعتبارات صندوق از محل استرداد وجوه پرداختي است كليه دريافت كنندگان وام مكلفند در زمان هاي تعيين شده اقساط خود را باز پرداخت نمايند.
تبصره: به ازای هر یک روز دیرکرد در پرداخت اقساط مبلغ 5.000 ریال جریمه دیرکرد دریافت می گردد.
تبصره: در صورت تاخير از پرداخت بيش از يك ماه از اقساط صندوق قرض الحسنه، دانشگاه مي تواند از محل ضمانت بدهي را وصول نمايد.
ماده11: معاونت آموزشي دانشگاه موظف است به محض ترك يا فراغت از تحصيل و قبل از صدور گواهي موقت تحصيلي براي اشتغال يا ادامه تحصيل دانشجويان ( مرخصي تحصيلي، منصرفين، محرومين از تحصيل) فهرست اسامي آنان را به منظور تعيين وضعيت باز پرداخت ديون به معاونت دانشجويي و فرهنگي ارسال نمايد و بديهي است متعاقباً به شرط تأييد واريز وجه كل بدهي، مجوز لازم توسط معاونت دانشجويي به معاونت آموزشي ارسال خواهد شد.
تبصره: در خصوص پاسخ استعلام دانشجويان در زمينه مدرك تحصيلي معاونت آموزشي دانشگاه موضوع تسويه بدهي هاي دانشجويان را از معاونت دانشجويي و فرهنگي استعلام خواهد كرد و در صورتي به استعلام در مورد دانشجويان پاسخ داده خواهد شد كه از معاونت دانشجويي مفاصاحساب دريافت كرده باشد.
ماده 12 : بهره مندان از تسهيلات رفاهي دانشجويي به شرح زير بايد كليه بدهي خود را به محض فراغت يا قطع تحصيل به صورت يكجا به حساب صندوق واريز نمايند.
12-1- تاركين  تحصيل( افرادي كه بدون تعيين تكليف رسمي تحصيل را رها كرده اند )
12-2- منصرفين از تحصيل
12-3- منتقلين  به موسسات آموزشي ديگر
12-4- محرومين از تحصيل
12-5- باز پرداخت كنندگاني كه بيش از يكبار در پرداخت اقساط بدهي تأخير نمايند.
ماده 13 : در شرايط خاص كه صندوق دانشگاه در قبال پرداخت وام از دانشجويان تعهد نگرفته باشد در صورتي كه باز پرداخت كننده در پرداخت اقساط بدهي تأخير نمايد، بر اساس در خواست معاونت دانشجويي از معاونت آموزشي دانشجو از ثبت نام آموزشي تا پرداخت بدهي محروم مي شود.

فصل پنجم : منابع تأمين اعتبار
ماده 14: منابع تأمين اعتبار از محل كمك هاي بلاعوض، اعضاء هيئت مؤسس، هئيت امناء، خيرين مي باشد.
 
ماده 15 : هر وام گیرنده ، موظف است قبل از دریافت تسهیلات مبلغ صد هزار ریال به عنوان عضو افتتاح حساب  نموده و پس از پایان پرداخت اقساط حق برداشت را دارد
 
شرایط دریافت وام تا سقف 10.000.000 ریال
ماده 16: علاوه بر تسهیلات عادی هر یک از متقاضیان در صورت افزایش موجودی به هر میزان پس از 2 ماه، 2 برابر آن تسهیلات پرداخت می گردد.
تبصره 1: تسهیلات بالغ بر 5.000.000 ریال 3/1 آن پس از مستهلک شدن 50% اقساط پرداخت خواهد شد.
تبصره 2: کارمزد تسهیلات ویژه 4% می باشد.
تبصره 3: پرداخت تسهیلات ویژه براساس الویت پس انداز و درخواست متقاضی طبق موجودی صندوق پرداخت خواهد شد.
تبصره 4: وجه الضمان تسهیلات دو برابر تسهیلات پرداختی می باشد.
تبصره 5: زمان محاسبه پرداخت تسهیلات از آغاز افتتاح حساب می باشد.
 
مدارک مورد نیاز
1-   واریز مبلغ 100.000 ریال  به شماره حساب 2104069730 بانک  تجارت
2- داشتن چک ( به مبلغ وام)
3- داشتن سفته ( دو برابر مبلغ وام)
4- داشتن 2 ضامن از بین دانشجویان
5- سقف وام برای مقطع کاردانی 300,000 تومان و برای مقطع کارشناسی 500,000 تومان و برای کارشناسی ارشد 1,000,000 تومان بر حسب نیاز قابل افزایش خواهد بود.
 
اخبار معاونت دانشجویی‌ و‌ فرهنگی