دسترسی سریع
دسترسی سریع
درصورت مفقود شدن مدرک تحصیلی

دستور العمل مربوط به صدور المثنی گواهینامه،دانشنامه و ریز نمرات
الف: گواهینامه موقت پایان تحصیلات
در صورتی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات شخص مفقود شود تشریفات زیر انجام می پذیرد
1-تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضای حداقل سه نفره رسیده باشد.
2-تایید یکی از امضا ها به وسیله یکی از مراجع رسمی(محاضر ثبت اسناد ،کلانتری محل یا یکی از ادارات دولتی)و ارایه آن به اداره فارغ التحصیلان
3-دارا بودن یک برگ تعهد نامه(فرم تعهدنامه)
4-تهیه استشهاد محلی ( فرم استشهاد )
5-صدور گواهینامه از طرف اداره فارغ التحصیلان

ب: دانشنامه
در اداره کل امور دانش آموختگان
1-تهیه استشهاد محلی ( فرم استشهاد )
2-دارا بودن یک برگ تعهد نامه(فرم تعهدنامه)
3-تایید آن به وسیله یکی از مراجع رسمی به شرح ذکر شده در بالا
4-نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار در سه نوبت (هر دو ماه یکبار)
5-تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی توسط اداره کل دانش آموختگان
6-تسلیم اولین روزنامه منتشره متضمن آگهی ذکر شده  به اداره کل دانش آموختگان
7-صدور دانشنامه توسط اداره کل دانش آموختگان

ح: در صورت مفقود شدن ریز نمرات دانش آموخته با دادن تعهد نامه به اداره فارغ التحصیلان فقط یکبار به صورت مجدد می تواند تقاضای ریز نمرات نماید.
اخبار معاونت آموزش‌ و‌ تحصیلات‌ تکمیلی