دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 17 شهريور ماه، 2شنبه
كد :49

قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد
دانشجوياني كه پايان نامه خود را در نيمسال دوم٩٩-٩٨ ( ٩٨٢) اخذ يا تمديد نموده اند حداكثر تا اخر شهريور ماه اجازه دفاع و استفاده از سنوات تحصيلي را دارند. لذا خواهشمند است تا تاريخ ٩٩/٦/٢٠ فرم اعلام آمادگي دفاع خود را  پس از تاييد استاد راهنما و انجام مراحل اداري، همراه فرم تسويه حساب مالي، فرم تعهدنامه قبل از دفاع و پرينت سامانه همانندجويي به آموزش تحويل نماييد.

قابل ذكر است تمامي نكات مربوط به قبل از جلسه دفاع و فرم هاي مورد نياز در سايت دانشگاه موجود مي باشد.

در صورتي كه اين گروه از دانشجويان نتوانند تا اخر شهريور ماه دفاع كنند،  ملزم به تمديد پايان نامه و تحويل فرم تمديد و فرم ٣٥ به آموزش مي باشند. در صورت عدم تمديد به موقع، حكم عدم مراجعه آنان در سيستم ثبت خواهد شد.