دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 23 مهر, دوشنبه
كد :4

قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

دانشجوياني كه از پايان نامه خود دفاع نموده اند لطفا هرچه سريعتر اصلاحات پايان نامه را انجام داده و فايل تكميل شده  خود را در ايرانداك ثبت نموده  و فرم تحويل صحافي را پس از تكميل نمودن وتاييد مسئول كتابخانه جهت انجام امور فارغ التحصیلی دراختيار اموزش قرار دهند در غير اينصورت عواقب ناشي از عدم فارغ التحصيلي به عهده شخص دانشجو مي باشد(قابل ذكر است حداكثر فرصت تحويل فرم تاييديه تحويل صحافي وانجام امور فارغ التحصيلي يك ماه پس از تاريخ دفاع مي باشد)