دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1 مهر ، دو شنبه
كد :37

قابل توجه دانشجويان ارشد


دانشجوياني كه تاكنون نسبت به انتخاب واحد و یا تمدید پایان نامه خود اقدام ننموده اندمی بایست تا پایان وقت اداری سه شنبه 98/07/02 وضعیت آموزشی خود را مشخص نمایند. در غير اينصورت تا روز پنج شنبه 98/07/04 حکم عدم مراجعه آنان در سيستم ثبت و ابلاغ خواهد شد.در ضمن درصورت مراجعه بعداز تاریخ مذکور جهت اخذ مجوز برگشت به تحصیل مشمول جریمه مالی خواهند شد.