دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 9 اسفند، سه شنبه
كد :28

اطلاعیه امتحان معرفی به استاد

به اطلاع میرساند دانشجویانی که درخواست امتحان معرفی به استاد دارند می بایست از تاریخ 97/11/13 تا تاریخ 97/11/17 فرم معرفی به استاد خود را به واحد آموزش تحویل نمایند. همینطور به اطلاع می رساند امتحان معرفی به استاد روز دوشنبه 97/11/29 ساعت 10:30 برگزار می گردد.درضمن بعد از تاریخ مذکور هیچگونه فرم معرفی تحویل گرفته نمی شود.