دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : اسفند ماه 1402
كد :27

اطلاعيه کارآموزی

به اطلاع دانشجویانی که در ترم 14022واحد کارآموزی را اخذ کرده اند می رساند، از تاریخ 1402/12/10 الی 1402/12/25 فرصت دارند مکان مناسب جهت کارآموزی را پیدا و درخواست شروع کارآموزی خود را ارسال نمایند و چنانچه موفق به پیدا کردن مکان مرتبط با رشته خود نشدند به دانشگاه مراجعه تا برای ایشان مکان تعیین گردد.

به پیوست راهنمای ارسال شروع کارآموزی ارسال می شود.
جهت هرگونه سوال با شماره 02832884091 تماس بگیرید.

خانم پهلوانی مسئول کارآموزی

- پیوست ۱ مراحل شروع کارآموزی مصور

پیوست ۲ فرم کارآموزی
پیوست۳ گزارش کارآموزی (2)