دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 2 بهمن، سه شنبه
كد :26

دریافت ایمیل آکادمیک

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و افرادی که به نام واحد دانشگاه غیاث الدین مقاله ارائه می دهند و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند جهت دریافت ایمیل دانشگاهی فرم دریافت ایمیل آکادمیک را از قسمت آیین نامه ها و فرم های آموزشی و پژوهشی دانلود نمایید و پس از تایید معاونت محترم پژوهش به سرکار خانم زمانی واحد پژوهش تحویل نمایید.