دسترسی سریع
دسترسی سریع
همکاری های علمی بین المللی
 پیشرفت علم و تکنولوژی در هر جامعه‌ای مستلزم فراگیری دانش‌های جدید، توسعه و تکمیل آن و گسترش مرزهای دانش در زمینه‌های مختلف است. بی‌شک در راه تحقق این مهم تبادل دانش و تجربیات علمی بین جوامع امری ضروری و حیاتی است. از این رو دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی در تلاش است تا زمینه های مناسبی را برای ایجاد روابط بین الملل همه جانبه در زمینه آموزش و پژوهش ایجاد نماید.
اخبار معاونت پژوهش و فناوری