دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته مهندسي فناوري اطلاعات
 يک رشته ميان رشته‌اي بين کامپيوتر و برق(شاخه مخابرات) است که در آن مباحث مربوط به توليد، پردازش، حفظ و عرضه اطلاعات به حوزه کامپيوتر و مباحث مديريت اطلاعات و فرآيندهاي آن به حوزه برق (مخابرات) مربوط مي شود.