دسترسی سریع
دسترسی سریع
رئیس دانشکده صنایع و مدیریت
 
نام و نام خانوادگي:  شکوه شاه بیک

مدرک تحصيلي: دکتری ریاضی


                                                       دريافت رزومه علمي و پژوهشي
   
اخبار دانشکده صنایع و مدیریت