دسترسی سریع
دسترسی سریع
رئیس دانشکده برق
نام و نام خانوادگي: بهرام جوزی            

مدرک تحصيلي: دکتراي مهندسی برق الکترونیک             

         
                                      دريافت رزومه علمي و پژوهشي
 
اخبار دانشکده برق و کامپیوتر