دسترسی سریع
دسترسی سریع
 نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
با پیشرفت صنایع در هر کشوری علوم مربوط به صنعت نیز گسترده تر شده و در صنعت کشور نیاز است . نقشه کشی صنعتی از جمله رشته های ما در این زمینه است که حضور افراد متخصص و کاردان در این رشته امر حیاتی است . از زیر گروه‌های شاخه مکانیک بوده وتقریبآ نزدیک به رشته‌های مهندسی ساخت و تولید و طراحی جامدات است. ویژگی این رشته در ارتباطی است که با شاخه هنر پیدا می‌کند تربیت افرادی که با آگاهی و شناخت مناسب از امکانات بخش تولیدی و قابلیت های آن بتوانند با درکی صحیح از اصول طراحی مهندسی اجزاء مختلف ماشین آلات صنعتی با رعایت استانداردهای نقشه کشی فکر طراح را با زمان نقشه های صنعت جهت تفهیم برای ساخت و مونتاژ به کارگاه قسمت تولید ارائه نمایند دانش آموختگان این رشته به راحتی میتوانند به عنوان دستیار کارشناس برای رشته بکارگرفته شده و با توجه به دروس گذرانده اقدام به طراحی پروژه های ساده نمایند .