دسترسی سریع
دسترسی سریع
سید مسیح اله رشتیان

سید مسیح اله رشتیان

مرتبه علمی: مربی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

حسن کشاورز

حسن کشاورز

مرتبه علمی: مربی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

پرستو حاتمی

پرستو حاتمی

مرتبه علمی: مربی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

کاوه آسرایی

کاوه آسرایی

مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

شاهرخ مرزبان

شاهرخ مرزبان

مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

بهرام جوزی

بهرام جوزی

مرتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

اخبار دانشکده برق و کامپیوتر