دسترسی سریع
دسترسی سریع
داوری مقالات
عنوان مقاله مجله ناشر داور سال
         
         
         
         
         
         
 
طرح‌های پژوهشی
عنوان طرح طرف قرارداد مجری سال
مدلسازي ميراگر مگنتورئولوژيکال براي کاهش پاسخ لرزه اي دانشگاه پلی تکنیک بارسلون بابک جعفرزاد اسلامی- خوزه رودلار 2015-2016
       

 
سخنرانی ها
عنوان سخنرانی سخنران مکان سال
Retrofit of masonry buildings through seismic dampers بابک جعفرزاد اسلامی دانشگاه فرارا- ایتالیا 2019
The retrofit of masonry buildings بابک جعفرزاد اسلامی دانشگاه بولونیا 2018
       
       
 
کارگاه‌ها و همایش‌ها
عنوان برگزار کننده نوع فعالیت سال
مدل سازی سازه ها بنایی به روش المان محدود در نرم افزار اباکوس بابک جعفرزاد اسالامی برگزار کننده کارگاه 2014
       
       
       
       

 
کتب
عنوان ناشر مولفین، مترجمین سال
استفاده از ميرا گرهاي لرزه اي براي حفاظت از بناهاي تاريخي دانشگاه پاویا- ایتالیا بابک جعفرزاد اسلامی 2015