دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته مهندسی عمران اجرایی
رشته مهندسی عمران دارای سه بعد طراحی، محاسبه و اجرا است.  هدف از این رشته تربیت افراد مستعد که بتوانند با آگاهی فنی و اجرایی کافی  از عهده  وظایف نظارت و اجرای پروژهای عمرانی در زمینه های مرتبط برآیند و نیازهای عمرانی جامعه را در زمینه های مختلف برآورده سازند. برای نیل به این اهداف داوطلبان این رشته باید ضمن برخورداری از توانایی کافی جهت فعالیت در کارگاه‌های داخل و خارج از شهر، برای برنامه‌ریزی و سروکار داشتن با اقشار مختلف مردم آماده باشند.