دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته مهندسي برق _ سيستم هاي قدرت
در مبحث انتقال و توزیع، روش‌های مختلف انتقال برق اعم از کابل‌های هوایی و زیرزمینی، اصول مهندسی فشار قوی و همچنین مدیریت شبکه توزیع و توزیع بهینه را مطالعه می‌کنند. برای مثال٬ می‌توان با بهینه‌سازی شبکه‌های برق‌رسانی، تا حد زیادی از تلفات در شبکه جلوگیری نمود که این‌کار موضوع این گرایش از مهندسی قدرت است. تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی،  دینامیک سیستم های قدرت، بهره برداری از سیستم قدرت، بازار برق، توزیع انرژی الکتریکی، قابلیت اطمینان در سیستم قدرت و کنترل توان راکتیو از اصلی‌ترین دروس این گرایش می‌باشند. کلیه دروس این رشته توسط اساتید مجرب تدریس می شود.