دسترسی سریع
دسترسی سریع
 اطلاعات تماس:
15 - 32898511 - 028
32881201 - 028
32881207 - 028
32884087 - 028

جهت ارتباط مستقیم ‌ابتدا عدد 8 را وارد کرده سپس داخلی مورد نظر را طبق جدول زیر شماره‌گیری نمایید. 
 

بخش  معاونت آموزشی

داخلی

شماره تماس مستقیم

خانم پهلوانی
 
238
028-32884082
 

بخش آموزش

داخلی

شماره تماس مستقیم

آقای  امینی

 

خانم محمدی

خانم حسین دوست

آقای علی زاده

خانم خردمند 

 

آقای نادری

خانم خیل نژاد (امور آزمایشگاه ها)

خانم زمانی(امور کارگاه های کامپیوتر)

217

212

215

216

211

252

-

219

249

236

028-32884089