دسترسی سریع
دسترسی سریع
 اطلاعات تماس:
15 - 32898511 - 028
32881201 - 028
32881207 - 028
32884087 - 028

جهت ارتباط مستقیم ‌ابتدا عدد 8 را وارد کرده سپس داخلی مورد نظر را طبق جدول زیر شماره‌گیری نمایید. 
 

بخش  معاونت آموزشی

داخلی

شماره تماس مستقیم

خانم پهلوانی
 
238
028-32884082
 

بخش آموزش

داخلی

شماره تماس مستقیم

آقای  امینی

 

خانم محمدی

خانم حسین دوست

 

خانم خردمند 

 

آقای نادری

خانم خیل نژاد (امور آزمایشگاه ها - امور کارگاه های کامپیوتر)

217

212

214

212

211

252

-

219

249

 

028-32884089