دسترسی سریع
دسترسی سریع
خوابگاه

دانشجویانی که نیاز به خوابگاه دارند جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به مدیریت خدمات دانشجویی و رفاهی مراجعه نمایند.
به اطلاع کلیه دانشجویان خواهر می رساند ساختمان سابق دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی جهت واگذاری بصورت خوابگاه روزانه و دائم آماده تحویل می باشد. علاقمندان درخواست کتبی خود را سریعا به دفتر خدمات رفاهی دانشجویی اعلام نمایند.
یادآوری می گردد واگذاری بر اساس اولویت درخواست خواهد بود.
پیگیری اسکان دانشجویان عزیز از جهت قیمت و مکان مناسب و نزدیک به محل تحصیل به عهده این مدیریت بوده و دانشجویان می توانند با مراجعه به این واحد فرم درخواست خوابگاه را دریافت و پس از تکمیل و تائید فرم توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیر خدمات دانشجویی و رفاهی به آدرس مورد نظر مراجعه و امور مربوط به اسکان و تعیین صلاحیت را انجام دهند.
لازم به ذکر است تنها دانشجویان شهرستان ها می توانند از خوابگاه استفاده نمایند.

خوابگاه به 2 صورت روزانه و دائم در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 
اخبار معاونت دانشجویی‌ و‌ فرهنگی