دسترسی سریع
دسترسی سریع

جهت استفاده از پایگاه های اطلاعاتی لاتین زیر به Jku.farslib.com مراجعه نمایید.

جهت ورود به سامانه Jku.farslib.com نام کاربری و رمز عبور را از مسئول کتابخانه سرکار خانم صالحی دریافت نمایید.

جهت دانلود راهنمای استفاده از سامانه جامع تامین منابع علمی اینجا کلیک کنید.
 

پایگاه های اطلاعاتی لاتین

نوع منبع

پوشش موضوعی

عنوان

عنوان

پایگاه اطلاعاتی استنادی

همه رشته های علوم

WEB OF KNOWLEDGE

پایگاه اطلاعاتی استنادی

همه رشته های علوم

SCOPUS

مجلات الکترونیکی

همه رشته های علوم

SPRINGER

مجلات الکترونیکی

همه رشته های علوم

SCIENCEDIRECT

مجلات و کتابهای الکترونیکی

همه رشته های علوم

WILEY

مجلات الکترونیکی

مهندسی برق ، مکانیک و کامپیوتر

IEEE

مجلات الکترونیکی

همه رشته های علوم

TAYLOR & FRANCIS

 

پایگاه اطلاعاتی

همه رشته های علوم

PROQUEST

 

مجلات، کتاب ها ،مجموعه مقالات

کتابخانه الکترونیکی انجمن ماشین های حسابگر

ACM

مجلات الکترونیکی

مجلات انجمن شیمی آمریکا

ACS

مجلات الکترونیکی

مجلات انجمن عمران آمریکا

ACSE

مجلات الکترونیکی

مجلات انجمن مکانیک آمریکا

ASME

مجلات الکترونیکی

انتشارات دانشگاه کمبریج(همه رشته های علوم)

Cambridge journals

مجلات الکترونیکی

مدیریت،تجارت، بازرگانی ، فناوری اطلاعات، علم اطلاعات و مدیریت کتابخانه ها

Emerald insight

مجلات الکترونیکی

مجلات موسسه تحقیق در عملیات و علوم مدیریت

Informs

مجلات الکترونیکی

انجمن فیزیک

Iopscience

مجلات الکترونیکی

علوم اقتصادی و مالی و علوم انسانی

JSTOR

مجلات الکترونیکی

انتشارات دانشگاه آکسفورد (همه رشته های علوم)

Oxford journals

مجلات الکترونیکی

همه رشته های علوم

SAGE

مجلات الکترونیکی

فنی و مهندسی

Scientific

 

 

و همچنین می توانید به پایان‌نامه‌های لاتین و کتب الکترونیکی تعداد زیادی از انتشارات بین‌المللی دسترسی داشته باشید.

اخبار معاونت پژوهش و فناوری