دسترسی سریع
دسترسی سریع

چارت دروس دانشکده صنایع و مدیریت

http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpgچارت دروس مقطع کاردانی

ردیف

گروه

دانلود فایل

1

 چارت درسي رشته حسابداری

 لینک دانلود 

2 کاردانی پیوسته حسابداری تا سال 93  لینک دانلود 


http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کارشناسی‌ 

ردیف

گروه

دانلود فایل

۱

چارت درسي حسابداری

 لینک دانلود 

۲

چارت درسي رشته مدیریت بازرگانی

 لینک دانلود 

۳

چارت درسي رشته مدیریت صنعتی

 لینک دانلود 

۴

چارت درسي رشته مدیریت مالی

 لینک دانلود 

۵

چارت درسي رشته مهندسی صنایع 

 لینک دانلود 

۶

چارت درسي رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری

 لینک دانلود


http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد‌

ردیف

گروه

دانلود فایل 

۱

چارت درسي رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

 لینک دانلود 

۲

چارت درسي رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوری

 لینک دانلود 

۳ چارت درسي رشته حسابداری  لینک دانلود