دسترسی سریع
دسترسی سریع
نام استاد تاریخ
استاد حمیده نیکران  26 شهریور
استاد محمد قنبری  26 شهریور- 28 شهریور
استاد ندا آقاخانی وحید 28 شهریور
کلاسهای مرکز فني و حرفه اي برادران1  25 شهریور الی 4 مهرماه