دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته مهندسي کامپيوتر
دانش و فناوری کامپیوتر به بررسی یا تحلیل و ارزیابی فرایندها و سامانه‌های دریافت، نگهداری، پردازش و استخراج اطلاعات در همه ابعاد و طراحی سیستم‌های کارا برای انجام آن می‌پردازد. بخش نرم افزار آن به طراحی و تولید ابزارهای مهم نرم افزاری و نیز طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی الگوریتم‌ها و سیستم‌های نرم افزاری مناسب معطوف است. با توجه به اهمیت و رشد روز افزون این دانش و فناوری‌های آن، لازم است کارشناسانی تربیت شوند که بتوانند از عهده تحلیل و طراحی سیستم‌های نرم افزاری و الگوریتم‌های مربوط برای حل مسائل مختلف آن برآیند و نیز به روش‌های مختلف مهندسی نرم افزار و ابزارها و زبان‌های برنامه‌نویسی تسلط داشته باشند.