دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
نیمه دوم قرن بیستم را عصر کامپیوتر نامیده اند زیرا استفاده از کامپیوتر و برنامه های آن در تمام سازمان ها، کارخانجات، ادارات و منازل رسوخ کرده است.  به عبارتی کامپیوتر در تمامی مراحل زندگی انسان مدرن تاثیر گذار شده است و انسان روز به روز وابستگی بیشتری به این تکنولوژی پیدا می کند . طبق تعریف سازمان ملل متحد، معنی و مفهوم سواد در قرن حاضر تغییر کرده و دیگر سواد فقط به مفهوم توانائی خواندن و نوشتن متنها نیست. « باسوادی عبارتست از : توانایی شناخت٬ درک٬ تفسیر٬ ساخت٬ برقراری ارتباط و محاسبه در استفاده از مواد چاپ‌ شده و نوشته‌ شده مربوط به زمینه‌های گوناگون. »
باسوادی زنجیره آموزشی را، که توانایی رسیدن به اهداف توسعه دانش و پتانسیل شرکت کامل در جامعه‌ای بزرگتر را برای یک فرد فراهم می‌کند٬ دربر دارد. کامپیوتر ابزاری است که این امکان را در اختیار ما قرار داده که بتوان با سرعت و راحتی بیشتری خود را با پیشرفت های روز دنیا وفق داده و عضوی از جامعه اطلاعاتی نوین شد. می توان گفت در آینده اگر کسی کامپیوتر نداند بیسواد خواهد بود.
رشته مهندسی کامپیوتر یکی از کارسازترین ، کاربردیترین و محبوبترین رشتههای دانشگاهی است و امروزه بعنوان یک علم مستقل، پیشرو و کارآمد در زمان مطرح است و در زمینههای بسیار متنوعی کاربرد دارد و پیشرفت بسیاری از علوم تا حد بسیار زیادی به علم کامپیوتر وابسته است کمتر علم و صنعتی را می توان نام برد که به نحوی وابسته به کامپیوتر نباشد. گروه مهندسی کامپیوتر از سال 1385 همزمان با تاسیس دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی ، آغاز به کار نموده است. در حال حاضر، این گروه با بهره مندی از 4 عضو هیات علمی، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی به تربیت مهندسان و کارشناسان برجسته می پردازد. همچنین از سال 1393، در مقطع کارشناسي ارشد در دو گرايش‌ نرم‌افزار و معماری  کامپیوتر به تربيت نيرو‌‌هاي متخصص و محقق مي‌پردازد. دانشجویان دانشکده کامپیوتر علاوه بر عملکرد قابل قبول آموزشی و پژوهشی در فعالیتهای فوق برنامه نیز شرکت داشته و گروه های فعالی در زمینه های ACM، روباتیک دارند و دست آوردهای ارزشمندی تاکنون داشته اند.