دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته سخت افزار کامپيوتر
توسعه صنعتی امروز تا حجم زیادی مبتنی بر به کارگیری اتوماسیون صنعتی، سامانه‌های کنترل، نظارت ، اکتساب و پردازش داده و سیگنال و سیستم‌های پردازشی نهفته و ریزپردازنده‌های پیشرفته و همین طور شبکه‌های ارتباطی می‌باشد. بسیاری از محاسبات و پردازش‌ها می‌توانند در محیط‌های عملیاتی توسط کامپیوتر به صورت خودکار انجام شوند و باعث افزایش سرعت، دقت و تکرارپذیری گردند. تحولات و روند رشد علم و فناوری طراحی سخت افزار این امکان را به وجود آورده است که با استفاده از دانش و فناوری روز و قابل دسترس، اقدام به طراحی معماری‌ها و سیستم‌های کامپیوتری پیشرفته‌ای نماییم که نیازهای مختلف صنایع کشور را در زمینه دیجیتال و یا آنالوگ مرتفع نماید و در مواردی نیز مولد علم و فناوری نوین نیز باشیم. طیف راه‌حل‌های سخت افزاری و مدارات قابل دسترسی به گونه‌ای وسیع شده است که این رشته موضوعی بسیار شیرین و جذاب با امکان رقابت با کشورهای پیشرفته در زمینه طراحی ریزپردازنده-های مختلف و بوردهای مبتنی بر تکنولوژی مدارات برنامه‌پذیر شده است.